Predavanja iz predmeta Zdravstvene nege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, predviđena za utorak 12.03.2024. biće održana onlajn.