Sa završetkom semestra, po planu je završena i istraživačka faza projekta Potencijal razvoja vinskog turizma u Valjevu koji su 22 studenta treće i studenti četvrte godine studijskog programa Turizam i hotelijerstvo na PFV sprovodili od marta 2015. godine pod mentorstvom dr Ivane Damnjanović. Ovakav projekat je rezultat preduzetničkog pristupa obrazovanja na Poslovnom fakultetu čiji sastavni deo predstavljaju i Izborna praktična istraživanja.

Kroz složenu metodologiju izvršeno je istraživanje koje daje doprinos odgovoru na pitanje koliki potencijal ima grad Valjevo sa pripadajućim okruženjem za razvoj vinskog turizma. Imajući u vidu tekuće turističke trendove u svetu i razvijene vinske turističke destinacije, kao i nastojanja naše zemlje (Turistička organizacija Srbije) da formira i promoviše vinske rute, a na osnovu vinskog bogatstva u vidu uspešnih vinarija u našem lokalnom okruženju, tražen je odgovor na pitanje da li postoji svest među različitim pružaocima usluga u takvom potencijalnom složenom turističkom sistemu o potrebi formiranja jedinstvenog turističkog proizvoda vinskog turizma na nivou našeg grada i okruženja. U te svrhe je izvršeno složeno, metodološki jedinstveno, anketiranje pet grupa aktera, kao i analiza ključnih razvijenih destinacija vinskog turizma u svetu i bliskom okruženju čija bi iskustva mogla poslužiti u potencijalnom razvoju takvih turističkih proizvoda i kod nas. Ovaj istraživački poduhvat je direktan nastavak studentskog projekta organizacije prvog Kolubarskog sajma vina održanog početkom marta 2015. godine.

DSC_6485

Kao proizvod projekta je planirana publikacija koja bi mogla biti od pomoći različitim akterima u turizmu na nivou grada Valjeva pri donošenju ključnih odluka vezanih za vinski turizam i upravljanje destinacijom kao i formiranje turističkih proizvoda. Zaključci mogu poslužiti kao jedan od parametara i pri donošenju odluka vezanih za načine unapređenja ili adaptiranja već postojećih turističkih proizvoda. Potencijalni akteri kojima ovakvo istraživanje može biti od koristi su donosioci odluka na nivou grada, vinarije, pružaoci turističkih usluga u gradu, pružaoci pratećih usluga i proizvoda, itd. Takođe, publikacija će sadržati i zaključke o mogućnosti razvoja vinskog turizma na nivou grada s obzirom na razvijenost svesti ugostitelja i vinara. U budućnosti rezultati ovog istraživanja mogu poslužiti kao polazna tačka za istraživanje potencijalnih turističkih trendova u turizmu naše zemlje s obzirom na vinski turizam, zasnovano na rezultatima dobijenih na nivou grada, kao i istraživanje stavova turista koji ga posećuju. Publikacija treba da bude predstavljena javnosti na jesen 2015. godine.
Kako ovakvi istraživački poduhvati imaju u sebi ugrađenu i edukativnu komponentu u složenom edukativnom modelu obrazovanja razvijenom na PFV, neki od komentara studenata mogu poslužiti kao primer uspeha i edukativnog značaja ovog projekta.

„Ovaj projekat za mene predstavlja sinonim za novo radno iskustvo. Radeći na ovom projektu zajedno sa kolegama, naučila sam dosta toga što bi moglo da nađe svoju primenu u mom budućem angažovanju, kada je u pitanju turizam i kada su u pitanju projekti.“ Andrijana Sedić, student III godine

„Upoznala sam se sa praktičnim radom na konkretnom zadatku koji je zahtevao eksplorativna istraživanja, metode i tehnike prikupljanja podataka, njihovu obradu, zatim ideju, kreativnost i sposobnost prepoznavanja i selektovanja bitnih informacija vezanih za u ovom slučaju- vinski turizam. Ovo je za mene bilo pre svega korisno iskustvo, a u isto vreme interesantno i zanimljivo, koje je po mom mišljenju, imalo za cilj da stvori svest o tome kako izgleda biti deo projekta, zatim aktivno učestvovati u njemu i najzad doći do konačnog rezultata – kreirati publikaciju na odredjenu temu.“ Monika Radosavljević, student III godine

„Ovaj projekat je mene lično, a i moje kolege, naučio kako da rešimo problem u momentu i donosimo brze i važne odluke, kao i samom radu u timu. Naučili smo da moramo da funkcionišemo kao jedno da bi na na kraju uspešno odradili zadatke.“ Ivana Spasojević, student III godine

„Raditi u timu je značajno zbog razvijanja sposobnosti komunikacije i organizovanja kako sebe tako i drugih. Zaključak na kraju ovog istraživanja je da je rad, organizacija i saradnja ključ uspeha jednog tima.“ Dušan Andrejević, student IV godine

„Rad na ovom projektu mi je pomogao da svoje odgovornosti delim sa kolegama u timu, čime ovaj proces ne bi bio uspešan bez osećaja timskog duha. Takođe, naučila sam da će mi dosadašnji rad pomoći da svoje veštine, iskustva i stečeno znanje koristim u angažovanju na budućim projektima vezanim za turizam.” Katarina Radovanović, student III godine

„Najveći izazov za mene bile su uređenje teorijskih izvora, gde se tražilo prevođenje sa engleskog jezika, tako da je tu uložen dodatni napor. Izdvojio bih da je isto tako teško bilo i uređivanje Excel tabela gde se tražilo znanje iz oblasti informatike sa prve godine studije.“ Nebojsa Zlatković, student III godine

„Učešće na projektu za mene je bilo veoma dragoceno i korisno jer sam naučila mnogo toga o vinskom turizmu, iz kojih se sve delova sastoji projekat, kako se sprovodi istraživanje na terenu i što je najvažnije, kako raditi u timu. Sve ovo će mi biti korisno u budućnosti ako budem imala priliku da radim na sličnim projektima.“ Milica Božić, student IV godine

„Timski rad zahteva dosta tolerancije i dosta truda, jer svi smo mi različiti i moramo se prilagodjavati jedni drugima kako bi uspešno obavljali zadatke u vremenskom roku.“ Sanja Nikolić, student III godine

„Svi zadaci su zavisili od tima, što je dobra prilika za mene i kolege da naučimo da radimo u timu i na taj način razvijamo ličnu i kolektivnu odgovornost.“ Snežana Pajić, student IV godine

„Na kraju, želim da Vam svima kažem da sam ponosan na sve Vas, da sam ponosan što sam bio deo Vašeg tima. Želim, takođe, da Vam se svima zahvalim što ste me prihvatili kao ravnog sebi, bez obzira na generacijski jaz, i što ste omogućili da se lepo i prijatno osećam u toku naših druženja.“ Veroljub Đorđić, student III godine