Na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum održana je stručna obuka službenika obezbeđenja za sticanje licence O2. Tokom proteklih osam nedelja polaznici su slušali teorijski deo nastave, a imali su i časove obuke za primenu fizičke snage, od strane licenciranog operativnog trenera. Obuka je obuhvatala sve segmente koji podrazumevaju obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim pripredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, tako da su polaznici imali dosta praktičnih vežbi. Nakon završnog ispita dobijaju Potvrdu o obučenosti, koja je uslov za polaganje stručnog ispita u MUP-u i dobijanje licence.

01

Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Poslovni fakultet Valjevo Univerziteta Singidunum je ovlašćen za sprovođenje ove obuke, koja se realizuje u okviru Departmana za poslovno pravo. Počelo je i prijavljivanje nove grupe polaznika, tako da svi zainteresovani neophodne informacije mogu dobiti pozivom na brojeve telefona 014/292-610 i 292-611, ili kontaktom na pf@singidunum.ac.rs.

02