Naslov istraživanja i vrsta (projekat/IPI) Zastupljenost informacionih tehnologija u Istorijskim arhivima u Srbiji
Autor Student: Goran Žikić
Mentor Dr Biljana Tešić
Cilj istraživanja Istraživanje „Zastupljenost Informacionih tehnologija u Istorijskim arhivima u Srbiji“ ima za cilja da jezikom statistike i brojki ukaže na trenutno stanje primene IT-a u srpskim arhivima koji čine Arhivsku mrežu, sa naglaskom na unutrašnjost, odnosno njene centralne delove. Kao uzorci, izostavljajeni su, sa svrhom, arhivi u Beogradu, gde spadaju Istorijski arhiv Beograda, ustanova koja pre svega svojim obimom poslovanja nije tipičan reprezent generalnog stanja.

Van navedenh, istraživanjem su obuhvaćeni svi regionalni arhivi, njih 19, članovi Arhivske mreže Srbije. Ovakav uzorak najrealnije odslikava trenutno stanje u oblasti primene savremenih informacionih dostignuća, i može da dovede do korisnih zaključaka o potrebnim strategijama za budućnost.

Istraživanje ima za cilj da ukaže na neophodnost novih trendova i tehnologija u načinu čuvanja i prezentovanja našeg kolektivnog i ličnog nasleđa u skladu sa rastućim potrebma modernog društva.

Podaci su prikupljani online ili popunjavanjem ankete u štampanom ili elektronskom obliku, direktno od strane lica zaduženih za pružanje potrebnih informacija u arhivima. Takođe su korišteni i podaci matične nadležne institucije, Arhiva Srbije.