Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) “Zastupljenost i korišćenje informacionih i Internet tehnologija u malim, srednjim i velikim preduzećima Kolubarskog okruga“
Autor Tim od 7 studenata Poslovne informatike
Mentor Dr Biljana Tešić
Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da, sagledavanjem trenutnog stanja o zastupljenosti i korišćenju IT, ukaže na značaj primene savremenih informacionih i Internet tehnologija za razvoj i konkurentnost poslovanja svakog preduzeća u skladu sa sve rasućim zahtevima i potrebama okruženja i oštre konkurencije na tržištu.

Ciljevi su i da, studenti kao nosioci istraživanja, primene u praksi dosadašnja stečena teorijska i praktična znanja i veštine iz različitih informatičkih predmeta koja se izučavaju na Poslovnom fakultetu u Valjevu, kao i da u direktnom kontaktu sa vlasnicima, menadžerima i zaposlenima u različitim preduzećima Kolubarskog okruga, ali i na osnovu dobijenih rezultata istraživanja, uoče kakvo je trenutno stanje i potražnja za kadrovima i profesionalnim veštinama iz oblasti informacionih tehnologija. Takođe, na osnovu rezultata istraživanja, cilj je da analizirana preduzeća realno sagledaju svoju poziciju u oblasti primene savremenih informacionih i Internet tehnologija u poslovanju u odnosu na konkurenciju, kako bi preduzeli potrebne mere za unapređenje.