Studenti četvrte godine studijskog programa Finansije i bankarstvo su u periodu od oktobra do decembra 2015. godine, u okviru predmeta Finansijski posrednici, sproveli istraživanje na temu ,,Mogućnosti za ulaganje novčanih sredstava za fizička lica u Srbiji“.

swd1

Cilj istraživanja je bio da se prouče uslovi koji vladaju u bankarskom sektoru, sektoru životnog osiguranja, u oblasti penzionih i investicionih fondova i na domaćem tržištu kapitala i da se prosečnom stanovniku da preporuka u koju od ovih opcija je najbolje da uloži svoja sredstva. Kao rezultat ovog istraživanja nastala je publikacija koja sadrži osnovne informacije o svakoj od ovih alternativa za ulaganje novčanih sredstava, pregled opštih uslova za ulaganje u svaki od ovih sektora, kao i praktične savete za korišćenje usluga finansijskih institucija koje su predmet istraživanja. Publikacija je namenjena svim ljudima koji su zaintersovani za ulaganje novca, a njen sadržaj je formiran tako da je razumljiv i koristan za sve grupe stanovništva. Osnovna ideja autora je da svi čitaoci mogu na jednom mestu pronaći sve bitne informacije i tako lakše doneti odluku o tome gde uložiti novac.

Publikaciju možete preuzeti na sledećem LINKU.