U subotu 20.05.2017. na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, održana je završna sesija-prezentacija radova studentskih grupa, u okviru obuke Naš koncept 2017 – Korporativno upravljanje u sektoru malih i srednjih preduzeća.

DSC_0994

Studenti su prezentovali radove koji su rezultat istraživanja i analiza na teme istraživanje domaćeg i inostranog tržišta za plasman proizvoda partnerskih firmi programa: Publik d.o.o. i „Prerada mesa Jovanović“ Valjevo.

Komisija u sastavu: Milan Subotić (Publik doo), Bojan Jovanović (Prerada mesa Jovanović), Aleksandar Marković (NLB Banka) i prof.dr Branka Stamatović Gajić ocenjivali su prezentacije studenata.

DSC_0989

Obuka je trajala tri meseca, i odvijala se u tri faze. U prvoj fazi studenti su imali prilike da se upoznaju sa specifičnostima sektora malih i srednjih preduzeća, povećavajući svoje obrazovno iskustvo. U drugoj fazi predstavnici partnerskih firmi, Publik i Prerada mesa Jovanović, u više sesija prezentovali su svoja preduzeća i u direktnoj komunikaciji sa studentima rešavali niz realnih problemskih situacija. Studenti su dobili konkretne radne zadatke, čije rešavanje podrazumeva svojevrsnu sinergiju prethodno stečenih znanja iz finansija, računovodstva, marketinga i menadžmenta, a grupe su podeljene na studente različitih smerova, da bi se afirmisao timski rad.

DSC_0995

Završna, treća faza, podrazumevala je rešavanje konkretnih radnih zadataka kroz istraživanje domaćeg i ino tržišta, analizu zakonske regulative, finansijsku analizu potencijalnih domaćih i ino partnera, formiranje marketing miksa i prezentovanje rezultata i preporuka partnerskim firmama.

Komisija je prezentacije ocenila kvalitetnim, a rezultate istraživanja realnim i primenljivim u praksi. Konstatovano je da je ostvaren osnovni cilj obuke, a to je razvoj poslovne logike i razvoj sposobnosti studenata da različita znanja primene na najefikasniji način u praksi.

DSC_0983

Studenti su izrazili zadovoljstvo obukom, i složili su se da svaka buduća generacija studenata dobije istu priliku, da se u završnim godinama studija što bolje pripreme za realne poslovne izazove koji ih posle završetka sudija očekuju. Obuka će se održavati i naredni semestar.