U subotu, 18. marta, održan je prvi od kurseva kontinuirane medicinske edukacije na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum. Kurs pod nazivom Osnovi psihofarmakoterapije u radu medicinskih i farmaceutskih tehničara održali su predavači prof. dr Branka Stamatović Gajić, dekan Fakulteta i doc. dr Tomislav Gajić, docent Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija.

Kontinuiurana medicinska edukacija FZP Valjevo2

Polaznici su izuzetno dobro ocenili ovaj kurs, ocenom 4,94, a po uspešnom završetku stekli su 4 poena.

Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj 153-02-489/2017-01 od  03.03.2017. godine Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija akreditovao je kurseve i testove za ciljnu grupu:

  • medicinske sestre,
  • medicinski tehničari,
  • farmaceutski tehničari,
  • strukovne sestre i
  • diplomirane medicinske sestre.

Kontinuiurana medicinska edukacija FZP Valjevo3

Sledeći kurs održaće se u subotu 25.03.2017. godine, tema: Problemi mentalnog zdravlja kao prepreke u komunikaciji, broj bodova: 4, predavači: prof. dr Branka Stamatović Gajić i doc. dr Tomislav Gajić (odluka broj: Ц-1-99/17).

Kontinuiurana medicinska edukacija FZP Valjevo1

Sve informacije vezane za organizaciju kurseva i mogu se dobiti na telefon Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, 014 292 610, na sedećem linku ili putem mail-a: pf@singidunum.ac.rs