Na Šestom nacionalnom takmičenju u simulaciji suđenja iz oblasti zaštite od diskriminacije „OSUDI DISKRIMINACIJU“ koje organizuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije za otvoreno društvo naš tim studenata prava koji čine Milorad Marjanović, student III godine, i Nina Sofronić, studentkinja IV godine, sa mentorom prof. dr Velisavom Markovićem i uz podršku doc. dr Dragana Obradovića, osvojio je treće mesto u kategoriji pisanih podnesaka.

Takmičenje 1

Ovo je veliki uspeh našeg tima s obzirom da je na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo 17 timova sa svih akreditovanih pravnih fakulteta u Republici Srbiji, iz Novog Pazara, Novog Sada, Valjeva, Niša i Beograda.

Takmičenje u simulaciji suđenja (Moot court) iz oblasti zaštite od diskriminacije osmišljeno je kao takmičenje studentkinja i studenata osnovnih i master studija prava na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji i sastoji se u izradi tužbe i odgovora na tužbu, kao i u simulaciji rasprave na ročištu pred nadležnim sudom u Srbiji, na osnovu zadatog slučaja iz oblasti zaštite od diskriminacije.

Takmičenje 3

Sudije na ovogodišnjem takmičenju bili su poznati pravnici i pravnice, sudije Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda, članovi Udruženja tužilaca, Državnog pravobranilaštva i eksperti iz oblasti ljudskih prava među kojima Bosa Nenadić, Lidija Đukić, Katarina Andrić Manojlović, Milan Antonijević, Bratislav Đokić, Nenad Vujić, Nebojša Đuričić i drugi.

Takmičenje 4

Cilj ovog takmičenja je da doprinese kako razvoju pravnog obrazovanja u ovoj oblasti, tako i unapređenju ravnopravnosti u Republici Srbiji.

U oktobru 2018. godine naš tim je podneo prijavu za učešće u takmičenju, nakon čega su dobili pravni problem sa određenim pisanim materijalom koji se odnosi na diskriminaciju po osnovu pola uz obavezu da u određenom roku naš tim dostavi model tužbe nadležnom sudu radi zaštite od diskriminaciju na zadatu temu.

takmičenje u simulaciji suđenja singidunum 3

Nakon što su u postavljenom roku naši studenti dostavili model tužbe, 15. novembra obavešteni su iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da su uspešno prošli prvu fazu takmičenja i da su ušli u grupu od 12 timova sa različitih fakulteta koji nastavljaju dalje takmičenje.

U narednoj faza takmičenja koja je trajala do kraja novembra, studentima je dostavljena tužba sa prilozima drugog tima (odabranog po sistemu slučajnog odabira), radi pripreme odgovora na tužbu. Pokazavši dobro stručno znanje i dobivši dobre ocene na osnovu zbira ocena podnesaka (tužba i odgovor na tužbu), zajedno sa 8 najboljih timova kvalifikovali su se u sledeću fazu – usmeni deo takmičenja gde su osvojili visoko treće mesto.

Rang lista timova

Untitledrang lista