Imajući u vidu stalnu potrebu i želju fakulteta da svojim studentima obezbedi što kvalitetnije obrazovanje koje ispunjava kako potrebe savremenog tržišta, tako i potrebe samih studenata, nastavnice engleskog jezika PFV, dr Ivana Damnjanović i Lora Petronić Petrović, MA su i ove godine učestvovale na ELTA konferenciji (godišnja konferencija u organizaciji Udruženja nastavnika engleskog jezika).
 

collage

 

Trinaesta ELTA konferencija je po prvi put održana na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, 15. i 16. maja 2015. godine. Konferenciji je prisustvovalo preko trista nastavnika engleskog jezika iz cele zemlje, dok je u dva dana prezentovano na preko 60 tema tradicionalno organizovanih u sesije i u plenarna predavanja kolega sa inostranih univerziteta. Fokus konferencije je bio na različitim aspektima nastave u 21. veku, poput online nastave, tehnologije u nastavi, metoda koje se stalno menjaju itd.