Nastavnik Zdravstvene nege na Departmanu zdravstvstvenih studija našeg Fakulteta, Nikola Savić, doktorand medicinskih nauka, u prethodnom periodu imao je priliku za stručno usavršavanje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nikola je izabran kao član delegacije od pet najistaknutijih stručnih i naučnih  radnika u oblasti medicinskih nauka, koji su imali priliku da se usavršavaju u okviru programa Vlade SAD.

2 (1)

Nikola Savić je bio na usavršavanju u Vašingtonu i Baltimoru. Imao je priliku da razmeni iskustva, prisustvuje edukacijama i radnim sastancima na Univerzitetu Džons Hopkins, Fakultet za javno zdravlje.

3 (1)

Na najprestižnijem fakultetu u oblasti zdravstvene nege na Univerzitetu Merilenda, nastavnik Nikola Savić, razmenio je iskustva u obrazovanju medicinskih sestara. Ovo usavršavanje dovelo je do razmene dobre prakse u sticanju veština zdravstvenih radnika, kao i do jačanja profesionalne mreže.

Takođe, imao je priliku da bude član delegacije na radnim sastancima sa državnim liderima u oblasti javnog zdravlja u okviru Departmana za javno zdravlje Države Merilend.

5 (1)
8 (1)
9 (1)