Prvi kolokvijum iz predmeta Upravno pravo će se održati u utorak 8.11.2016. godine u 12 sati.