Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Upravljačko računovodstvo u funkciji postizanja konkurentnosti preduzeća“
Autor Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija
Mentor Dr Kosana Vićentijević

Dr Zoran Petrović

Cilj istraživanja  

Naučni cilj istraživanja je primena jedne ili više teorijskih nauka radi postizanja praktične koristi.