Upis ocena kod prof. dr Žakline Spalević održaće se 23.09.2017. u 11h.

Predmeti: Obligaciono pravo, Pravo intelektualne svojine, Međunarodno privatno pravo i Građansko-procesno pravo.