U periodu od 7-10. juna 2018. godine, dr Marko Marković, prodekan za nastavu našeg Fakulteta, učestvovao je na konferenciji DAAD-a održanoj u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Tema konferencije bile su reformame visokoškolskog obrazovanja u Evropi i uspostavljane saradnje sa ukrajinskim visokoškolskim institucijama. Ukrajina je zemlja sa 45 miliona stanovnika od čega 1,3 miliona studenata koji ima mogućnost da studira na nekoj od 289 visokoškolskih ustanova (212 državnih i 77 privatnih).

Kiev 1

Jedan deo programa konferencije bio je posvećen i pristupu sredstvima kroz projekte koji se sprovode u okviru DAAD i Erasmus+ programa. Za studente posebno mogu biti interesantni programi studijskog boravka u Ukrajini koji bi u saradnji sa našim Fakultetom i nekoliko ukrajinskih univerziteta mogli da se realizuju u bližoj budućnosti .

Kiev 3

Na konferenciji se govorilo i o obezbeđivanju kvaliteta u visokoškolskim institucijama kroz prikaz i objašenjenje standarda i radnih okvira koji bi trebali da se koriste u zemljama koje su potpisnici Bolonjske deklaracije – EHEA (The European Higher Education Area). Istaknuta je i važnost pravilnog definisanja ishoda predmeta i vrednovanja ECTS bodova, a u cilju lakše mobilnosti studenata između obrazovnih institucija.

Kiev 5

Deo posete bio je predviđen za posete ukrajinskim univerzitetima – Nacionalnom Univerzitetu „Taras Shevchenko“ i Nacionalnom tehničkom Univerzitetu „Igor Sikorsky“. Učesnici su imali mogućnost da vide kako je organizovan ukrajinski visokoškolski sistem i da direktno razmene iskustva sa zaposlenima na ovim institucijama.

Kiev 2

Organizator konfenrencije je nemačka agencija DAAD (Deutscher Akademischer Austauchdienst – Nemačka služba za akademsku razmenu).

Kiev 4