Od 1. februara 2018. godine na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija gostuje prof. dr Jadranka Stričević sa Fakulteta za zdravstvene nauke, Univerziteta u Mariboru, Slovenija.

dr Jadranka Stričević, dr Olivera Nikolić, dr Zoran Jokić

U okviru saradnje sa ovim partnerskim fakultetom, profesorka Stričević će u Valjevu provesti naredna tri meseca tokom kojih će držati nastavu na studijskom programu Sestrinstvo, kao i sarađivati u pisanju nekih od planiranih projekata i pisanju naučnih radova.

dr Jadranka Stričević, dr Olivera Nikolić, dr Zoran Jokić 2

Po dolasku, profesorku Stričević su primili prof.dr Olivera Nikolić, Presednik Fakulteta i prof.dr Zoran Jokić, rukovodilac Departmana za poslove u zdravstvu.

dr Jadranka Stričević, dr Olivera Nikolić, dr Zoran Jokić 3