Ispit iz predmeta Turizam i prostor se pomera sa termina 29.06.2017. na termin 04.07.2017. godine u 14h. Termin za popravne kolokvijume je 04.07.2017. u 11h.