Termini realizacije I kolokvijuma predmeta dr Žakline Spalević su:
Pravo intelektualne svojine i Međunarodno privatno pravo – ponedeljak, 2.4.2018. godine u 12h (A1-42),
Obligaciono pravo i Građansko procesno pravo – utorak, 3.4.2018. godine u 11h (S31)