Svetski dan kvaliteta se obeležava svake godine širom sveta drugog četvrtka u novembru. Tema ovogodišnjeg obeležavanja je „Promenite percepciju kvaliteta u vašoj organizaciji“ koji se fokusira na inicijativu profesionalaca u organizaciji i nove izazove u upravljanju kvalitetom.

sdfg2

Poslovni fakultet Valjevo kontinuirano radi na unaređenju obrazovanja stručnih kadrova iz oblasti finansija i bankarstva, računovodstva i revizije, poslovne informatike, turizma i hotelijerstva i poslovnog prava u skladu sa savremenim evropskim i svetskim obrazovnim i naučnim dostignućima i njihovom primenom u praksi.

sdw1

Opredeljenje za stalno unapređenje kvaliteta sadržaja studijskih programa, zahteva stvaranje preduslova da studenti budu u centru pažnje.

sdw2

Poslovni fakultet održava i unapređuje sistem kvaliteta kroz: timski rad studenata, profesora i saradanika, širenje poslovne etike i poslovne kulture, podsticanje studenata da usvoje prave vrednosne norme i poštovanje akademskih sloboda.

sdw3