Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (World Intellectual Property Organization – WIPO), 26. aprila obeležava Svetski dan intelektualne svojine. Ovo je datum kada je Konvencija o osnivanju ove organizacije stupila na snagu. Svetski dan intelektualne svojine se obeležava u preko 180 država, sa ciljem podizanja svesti o značaju intelektualne svojine u svakodnevnom životu, ne samo u muzici, umetnosti i svetu zabave, već i kroz proizvode i tehnološka dostignuća koja oblikuju svet u kome živimo. Ovogodišnje obeležavanje je pod sloganom: „Digitalna kreativnost: Ponovno osmišljavanje kulture“ (Digital Creativity: Culture Reimagined).

Zavod za intelektualnu svojinu 1

Naši studenti četvrte godine studijskih programa Računovodstvo i revizija, Finansije i bankarstvo, zajedno sa učenicima Ekonomske škole, koji su učestvovali na takmičenju „Case study challenge“ održanom na Poslovnom fakultetu Valjevo, nedavno su u okviru stručne ekskurzije posetili Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Tom prilikom čuli su predavanje dr Nikole Radovanovića, koji im je govorio o karakteristikama sistema intelektualne svojine i oblicima intelektualne svojine. Učenici i studenti su aktivno učestvovali u diskusiji koju je predavač razvio tokom izlaganja po brojnim pitanjima u različitim oblastima intelektualne svojine.

Zavod za intelektualnu svojinu 3