U utorak, 17. novembra 2015. godine na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum održan je prijem nove generacije studenata na master studijama.

index

Master studentima generacije 2015./2016. dobrodošlicu su poželeli Dekan i profesori Fakulteta. Prof. dr Olivera Nikolić, Dekan fakulteta, studente je upoznala sa principom funkcionisanja ovog nivoa obrazovanja i prenela veoma korisne savete o pisanju master rada.

index1

Prodekan za nastavu Poslovnog fakulteta Valjevo, prof. dr Kosana Vićentijević, bliže je objasnila strukturu osnovnih i izbornih predmeta koja studente očekuje na dva studijska programa master studija i na modulima u okviru njih.

index2

Prvo predavanje studentima je održao prof. dr Velisav Marković, iz predmeta Metodologija društvenih istraživanja.

index5

index3