Sastavni deo preduzetnički orijentisanog obrazovanja i savremene interaktivne nastave koju neguje Poslovni fakultet Valjevo predstavljaju i studijska putovanja direktno integrisana u nastavni program. Ovog puta, u okviru predmeta Menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu, organizovano je studijsko putovanje na dve destinacije koje su primeri dobre prakse u našoj zemlji – Zasavicu i Sirmium.

Studenti su, u organizaciji predmetnog profesora, doc. dr Ivane Damnjanović, 29.05. posetili specijalni rezervat prirode Zasavica u kojem su imali prilike da steknu uvid u funkcionisanje turističke iskorišćenosti zaštićenog područja, što je tema koja predstavlja aktuelan globalni problem koji se rešava primenog principa održivog turizma, detaljno i dugotrajno izučavanog i primenjivanog na Departmanu za turizam i hotelijerstvo Poslovnog fakulteta.

Poseta vizitorskog sela, vizitorskog centra, vožnja brodom, degustacija lokalnih proizvoda od autohtonih vrsta, šetnja sa iskusnim vodičem kroz rezervat i savremena interaktivna interpretacija destinacije su učinili ovaj vikend posebnim, nezaboravnim obrazovnim iskustvom.

Iskustvo je dopunila poseta Carskoj palati Sirmium koja sada funkcioniše kao savremen vizitorski centar arheološkog nalazišta. Tu su, takođe, imali priliku da steknu uvid u rad turističke iskorišćenosti spomenika kulture koji je istovremeno i pod zaštitom i u upotrebi u svrhe turizma.

Dan se završio posetom spomeniku boja na Mišaru i Karađorđevim bunarima kao primerima slabe iskorišćenosti kulturnih i prirodnih resursa u turističke svrhe, kao i konstruktivnom analizom stanja i predlogom na koji način bi ono moglo da se unapredi.

Veliko je zadovoljstvo bilo da u ekipi studijskog putovanja budu i tri učenika srednje Ekonomske škole iz Valjeva koji su na takmičenju u oblasti Omladinskog turizma u Srbiji u organizaciji našeg fakulteta i Univerziteta Singidunum održanog u martu ove godine osvojili drugo mesto. Za njega su, kao nagradu, osvojili ovo putovanje na kojem im se pridružila i njihova mentorka dr Vesna Matić.