Institut za održivi razvoj Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta „Singidunum“ u saradnji sa međunarodnom asocijacijom studenata AISEC organizovao je 24. jula jednodnevnu posetu Šapcu. Cilj ove studijske posete bio je upoznavanje stranih studenata koji borave u okviru projekta „Enter Yor Future“ već više nedelja u Valjevu, sa radom Visoko školske jedinice Poslovnog fakulteta Valjevo u Šapcu i potencijalima o mogućnostima za saradnju sa privredom ovog područja.

Studenti iz Turske, Grčke, Brazila, Slovačke, Češke i Rusije posetili su kompaniju „Sani Group“. Kroz boravak u kompaniji, otvoren razgovor sa Dr Brankom Ninkovićem, predsednikom kompanije i Vesnom Stojaković, PR menadžerkom kompanije, mogli su da vide i saznaju kako funkcioniše veoma složen poslovni sistem kakav je kompanija „Sani Group“. Ova kompanija posluje organizovana u profitne centre i poslovnu saradnju sa najeminentnijim firmam iz oblasti proizvodnje pomagala za korekciju vida i sluha, a takođe veoma uspešno radi u oblasti međunarodnog teretnog transporta i zatupanja i prometa vozilima „Pežoa“. Kompanija „Sani Group“ u svojoj poslovnoj politici realizuje pravila korporativne kulture i društveno odgovornog poslovanja i veoma je otvorena za programe saradnje sa sdtudentima i njihovim uključivanjem u rešavanje pitanja biznisa u praksi.

sp

Centar za stručno usavršavanje Šabac domaćin je i Parka nauke, tako da su studenti mogli videti i 19 naučnih inovacija zasnovanih na pravilima naučnih rešenja. Poslovni fakultet u ovom okruženju već je započeo upis studenata za školsku 2014/15 godinu, čime je počela sa radom akreditovana Visokoškolska jedinica Poslovnog fakulteta Valjevo u Šapcu. Programe rada sa mladima prezentovala je predstavnica Kancelarije za mlade Šabac, dok je spremnost za podršku i saradnju potvrdila i predstavnica Gradske uprave Šabac.

Studenti, učesnici programa posete veoma su zadovoljni onim što su videli, a još više onim što su naučili iz oblasti korporativnog upravljanja, menadžerskih veština i naučnih postignuća.