Tim studenata Departmana za pravne studije našeg Fakulteta koji čine Milorad Marjanović, student III godine, i Nina Sofronić, studentkinja IV godine, sa mentorom prof. dr Velisavom Markovićem,  uzeo je prvi put učešće u takmičenju u simulaciji suđenja – moot court, na kome učestvuju studenti svih pravnih fakulteta u Srbiji.

Takmičenje u simulaciji suđenja je iz oblasti zaštite od diskriminacije, a organizovano je od strane Poverenika za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije za otvoreno društvo – Srbija.

U oktobru 2018. godine naš tim je podneo prijavu za učešće u takmičenju, nakon čega su dobili pravni problem sa određenim pisanim materijalom koji se odnosi na diskriminaciju po osnovu pola uz obavezu da u određenom roku naš tim dostavi model tužbe nadležnom sudu radi zaštite od diskriminaciju na zadatu temu.

Nakon što su u postavljenom roku naši studenti dostavili model tužbe, 15. novembra obavešteni su iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je tim naših studenta uspešno prošao prvu fazu takmičenja i da su studenti ušli u grupu od 12 timova sa različitih fakulteta koji nastavljaju dalje takmičenje, što svedoči o dobrom znanju naših studenata u stručnim pitanjima.

Naš tim očekuje sledeća faza takmičenja koja traje do kraja novembra, a u njoj će im biti dostavljena tužba sa prilozima drugog tima (odabranog po sistemu slučajnog odabira), radi pripreme odgovora na tužbu. Osam timova koji budu najbolje ocenjeni na osnovu zbira ocena podnesaka (tužba i odgovor na tužbu) u ovoj fazi takmičenja, kvalifikovaće se za usmeni deo takmičenja koji će se u decembru održati  u Beogradu.

Želimo im srećan i uspešan nastavak takmičenja!

advice-advise-advisor-7096

Tema/problem koji naši studenti rešavaju

„Dečija literatura“ koja se nalazi u ulici Novosadski put 5a u Novoj Pazovi izdao je dva priručnika „Priručnik za devojčice“ i „Priručnik za dečake. U Priručniku za devojčice u sadržaju su navedene i u tekstu obrađene sledeće teme: kako se prave poslastice, nakit od papira, saveti za lepotu, kako se pravi frizura, kako napraviti parfem, kako skuvati ručak i sl.. U Priručniku za dečake u sadržaju su navedene i u tekstu obrađene sledeće teme: životinjski svet, pribor za avanturiste, prva pomoć, kako se snaći u prirodi i sl.. Navedene knjige, odnosno njihov sadržaj, podržavaju stereotipne uloge polova, suprotne su načelu rodne ravnopravnosti i zabrani diskriminacije po polu. Imajući u vidu da je priručnik za devojčice zabranjen za dečake, a priručnik za dečake zabranjen za devojčice, na ovaj način se šalje poruka da su poslovi, aktivnosti, igre strikno podeljeni među polovima, te su devojčice predodređene da kuvaju, šiju, brinu o drugima, lepo se oblače, dok dečacima „pripada pravo“ na znanje, avanturu, sport, sve aktivnosti van kuće, itd.. Ovakvi sadržaji iz priručnika podržavaju vaspitanje koje devojčice zatrpava pričama o lepoti, šminkanju, domaćinstvu a dečacima nudi avanturu, nauku, sport, umesto da se deci podiže svest, da znaju da imaju pravo na različitost i da zbog toga ne budu odbačeni. Deca imaju različite želje, interesovanja, afinitete i sama treba da odluče da li će se igrati lutkicama, superherojima ili šerpama, a na roditeljima je da podrže svoju decu u svemu. Međutim, sadržaji iz navedenih priručnika zagovaraju i podržavaju poslove, aktivnosti, ideje, igre, koje su zasnovane na stereotipnim ulogama polova, što predstavlja povredu načela ravnopravnosti polova i zabranu diskriminacije po polu.