Stručne prakse za studijski program Fizioterapija, počinju od sledeće nedelje po rasporedu koji je obljavljen u sklopu rasporeda nastave.