Za studente treće i četvrte godine Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum koji studiraju na studijskim programima Računovodstvo i revizija, Finansije i bankarstvo realizovana je stručna ekskurzija u Beogradu, 14.04.2016. godine. Za učenike Ekonomske škole Valjevo koji su sa studentima išli, ovo je bila nagradna stručna ekskurzija u okviru realizacije projekta „Case study challenge za maturante 2016“.

Institucije koje su studenti i učenici posetili i prisustovali ugovorenim predavanjima:

Beogradska berza: Natalija Nedeljković u ime PR & Marketing službe održala je veoma interesantnu prezentaciju na temu „Funkcionisanja Beogrdske berze“. Tokom predavanja razvila se interaktivnost i diskusija na temu berzanskog poslovanja kod nas i u svetu.

Berza 1 smanjena

Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije: Studentima i učenicima se, u ime Kabineta predsednika Komisije, obratila i poželela dobrodošlicu Jasmina Milovanović. Član komisije Dr Milko Štimac je za studente i učenike pripremio predavanje propraćeno primerima iz prakse, koje je kod njih izazvalo veliko interesovanje za funkcionisanje ove institucije.

Komisija za hartije od vrednosti 4 smanjena

 Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije: U svečanoj sali Zavoda za intelektualnu svojinu studente i učenike je u ime institucije pozdravila Daniela Zlatić Šutić, rukovodilac Edukativno informativnog centra ove institucije. Dr Nikola Radovanović je tokom predavanja na temu „Intelektualna svojina“ upoznao učenike i studente o karakteristikama sistema intelektualne svojine i oblicima intelektualne svojine. Učenici i studenti su aktivno učestvovali u diskusiji koju je predavač razvio tokom izlaganja po brojnim pitanjima u različitim oblastima intelektualne svojine.

Zavod za intelektualnu svojinu 3 smanjena

Konak kneginje Ljubice građen u periodu od 1829-1831. godine, po planovima i pod rukovođenjem Hadži Nikole Živkovića, posetili su zainteresovani učenici i studenti.

Konak smanjena

Ekskurzija je imala cilj da se studentima i učenicima (maturantima) predoče principi rada finansijskih institucija u Republici Srbiji i da se na taj način upoznaju sa njihovim načinom rada, regulativom i funkcionisanjem. Prilikom poseta ovim institucijama predavači su im dali stručne savete i objašnjenja koja će im biti od pomoći u daljem profesionalnom usavršavanju.

Više fotografija sa ove posete možete pogledati u Galeriji fotografija