U petak, 31. maja 2018.  godine na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu, održan je okrugli sto na temu „Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici“. Ovaj okrugli sto je uvod u naučnu konferenciju  „MREŽA 2018“ koja će se održati na Fakultetu 28. septembra 2018. godine na temu „Sprečavanje i suzbijanje nasilja“.

Okrugli sto, Singidunum Valjevo

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici policije, Centra za socijalni rad, Opšte bolnice Valjevo,  Osnovnog suda u Valjevu, lokalne samouprave i našeg Fakulteta, a cilj ovog događaja je bila analiza novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Okrugli sto, Singidunum Valjevo3

Učesnici su podelili iskustva svojih institucija vezana za primenu ovog Zakona, govorilo se o problemima sa kojima se susreću  prilikom primene samog Zakona. Nakon iznošenja činjenica o stanju na terenu (broja prijavnjenih događaja, broja procesuiranih događaja, proceduralnih poteškoća  i dr.), prisutni su se složli da sam Zakon ima mnogo manjkavosti, ali da ako sve institucije budu radile zajedno na rešavanju slučajeva kada do njih dođe, broj ovakvih prekršaja će se smanjiti.

Okrugli sto, Singidunum Valjevo2

Dodali su i da se  najveća pažnja mora posvetiti prevenciji nasilja. Zaključci doneti na ovom okruglom stolu koristiće kao platforma za formiranje tima na lokalnom nivou koji će činiti predstavnici svih relevantnih institucija, čiji će cilj biti da se pokrene inicijativa koja bi Skupštini grada Valjeva predstavila konkretne predloge za rešavanje problema nasilja kao i za njegovu prevenciju.

Okrugli sto, Singidunum Valjevo1

Okrugli sto, Singidunum Valjevo4

Okrugli sto, Singidunum Valjevo3