Nastava iz predmeta Softveri u hotelijerstvu će se održati u subotu 14.04. u terminu od 14.00-15.00 u S34.