Prvi kolokvijum iz predmeta Uvod u medicinu i zdravstvenu negu održaće se u četvrtak, 10.11.2016. godine u 17:45h.