Departman za poslovno pravo Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum organizovao je stručni seminar na temu Načelo zabrane zloupotrebe prava u upravnom postupku koji se održan u četvrtak, 19. oktobra 2017. O načelu zabrane zlupotrebe upravnog postupka govorila je Julijana Nedeljković, načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine, komunalne i stambene poslove Gradske opštine Lazarevac.

za vest 2

Julijana Nedeljković, načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine, komunalne i stambene poslove Gradske opštine Lazarevac.

Julijana Nedeljković, načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine, komunalne i stambene poslove Gradske opštine Lazarevac.

za vest