Pozivaju se studenti svih godina studijskog programa Poslovna informatika na sastanak sa rukovodiocem departmana u sredu 21. oktobra u 16 sati.