Departman za međunarodnu saradnju Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija nastavlja svoja nastojanja da internacionalnizuje iskustvo studija i rada. Stoga je potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta Singidunum i Državnog univerziteta aeronautičke instrumentacije iz Sankt Peterburga. Od osnivanja 1941. godine, ovaj univerzitet je razvio 13 fakulteta i instituta sa preko 40 departmana među kojima su oblasti izučavanja slične onima koje su u fokusu na našem univerzitetu, posebno u oblasti informatike, računarstva, inženjeringa, ali i fizičkog obrazovanja i sporta.

Saradnja koja je krenula na nivou fakulteta i koja je dovela do saradnje na višem nivou je sada ozvaničena potpisanim sporazumom o saradnji između Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija i Instituta preduzetničkih tehnologija. Zajedničke oblasti studija i istraživanja između ove dve visokoobrazovne institucije su ekonomija i menadžment, kao i posvećenost razvoju preduzetničkih veština, veština iz oblasti IT i stranih jezika, kao i sveopšti kvalitet obrazovanja u skladu sa svetskim standardima.

full_text_logo