Prvi kolokvijum iz Rimskog prava za studente u Šapcu održaće se u subotu, 28. aprila, u 13.00 sati.