Prvi kolokvijum iz Rimskog prava održaće se u sredu, 25. aprila, u 16.00 sati, učionica 41.