Drugi kolokvijum iz Rimskog prava održaće se 2. juna od 16.00-16.45 sati u učionici 41, a popravni kolokvijum iz tog predmeta održaće se 8. juna.