Regionalna konferencija o preduzetništvu mladih Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine održaće  se 8.11.2017. godine u hotelu Metropol u Beogradu. Konferencija će i ove godine okupiti preko sto mladih predstavnika Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Ciljevi  Regionalne konferencije o preduzetništvu mladih su: da ohrabri mlade na samozapošljavanje i osnivanje sopstvenih preduzeća; da podstakne dijalog svih relevantnih subjekata u društvu – preduzetnica/preduzetnika, predstavnika vlade, finansijskih institucija, privrednih asocijacija, stranih i domaćih kompanija i nevladinog sektora,  o kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj preduzeća čiji su osnivači mladi; uvođenje znanja iz oblasti preduzetništva u obrazovni sistem; veće učešće mladih u procesima ekonomskog odlučivanja; da pomogne umrežavanju mladih iz Srbije,  Crne Gore, Bosne i Hercegovine i njenih entiteta Republike Srpske i Federacije BIH.

Učesnici konferencije biće:

-Mladi preduzetnici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

– Nezaposleni mladi i predstavnici studentskih asocijacija i đačkih parlamenta iz Srbije

-Predstavnici udruženja mladih iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

-Predstavnici Vlada državnih učesnica

-Narodna banka Srbije i predstavnici poslovnih banaka

-Obrazovne institucije

-Nevladin sektor.

Konferencija je jednodnevna i kroz tri panela pokušaće da sagleda sve prepreke i mogućnosti za razvoj preduzetništva mladih. Na kraju radnog dana radionica Kompanije VISA pružeće za sticanje dodatnih i znanja i veštine u rukovođenju finansijskim tokovima.

 

Učešće na Konferenciji je bez kotizacije, a zainteresovani studenti SNOSE TROŠAK TRANSPORTA SAMOSTALNO:

Prijavljivanje za odlazak i učešće na Konferenciji može se izvršiti na e – mail: ljmarkovic@singidunum.ac.rs

 

AGENDA