Druga Regionalna konferencija o porodičnom preduzetništvu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore biće održana u sredu i četvrtak, 29 i 30. novembra 2017. godine u hotelu “Termag” na Jahorini.

Ciljevi druge Regionalne konferencije o porodičnom preduzetništvu su:

  • da ohrabri nezaposlena lica na samozapošljavanje i umrežavanje;
  • da podstakne dijalog svih relevantnih subjekata u društvu – o kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj porodičnih preduzeća;
  • uvođenje znanja iz oblasti preduzetništva u obrazovni sistem;
  • veće učešće preduzetnika u procesima ekonomskog odlučivanja;
  • da pomogne umrežavanju preduzetnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i njenih entiteta Republike Srpske i Federacije BIH;

Organizatori konferencije su nevladine organizacije: Centar Spektar, Jelek i Korak dalje.
Pokrovitelji Konferencije: Vlada Republike Srpske i Razvojna agencija Srbije
Partner Konferencije: VISA
Hrana i smestaj su obezbeđeni, kao i autobuski prevoz iz Beograda, ukoliko neko ne ide sopstvenim prevozom.
Imajući u vidu teme panela pozivamo vas da prijavite učešće, najkasnije do utorka, 21. novembra kako bi nam prevoz i smeštaj bio rezervisan.

Prijavu učešća poslati na e-mail: ljmarkovic@singidunum.ac.rs , osoba za kontakt za dodatne informacije Ljubica Marković, kontakt tel. 064 821 66.

POZIVNICA porodicno 17-01-01-01