„RAZVOJ KARIJERE I UMREŽAVANJE“ kao finalni događaj projekta „Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji“ koji je realizovan u pet gradova u Srbiji: Subotici, Valjevu, Beogradu, Čačku i Zaječaru uz podršku CIPE-a, Centra za podršku privatnom preduzetništvu iz Vašingtona, održan je juče na Poslovnom fakultetu Valjevo.

IMG_0054

U radu ovog skupa učestvovala je Maiko Nakagaki, izvršna direktorka CIPE-a za strateške projekte. Ona je izrazila posebno interesovanje za učesnice projekta iz Valjeva i kako je rekla, želela bi da ovakvih projekata bude još kako bi obezbedili razvoj preduzetništva, pre svega kod mladih i početnica u poslu. Ocenila je da je veoma dobro da Poslovni fakultet radi na obrazovanju i motivaciji studenata za preduzetništvo.

IMG_0007

Na ovom projektu bila je angažovana grupa preduzetnica mentorki (Jelena Tomić, Marijana Marjanović, Branka Novaković, Kosana Vićentijević, Nevena Novaković, Ivana Damnjanović, Marija Pantelić, Ljiljana Gordić, Svetlana Vujić Ennettah) kao i grupa preduzetnica koje su dalje razvijale i unapređivale svoje poslovne ideje (Vera Petrović Mitrović, Vesna Spasojević, Branislava Ćosić, Gordana Tešanović, Nada Đorđević, Katarina Tešić, Sonja Delić, Dušica Antonić).

Bili su angažovani i dodatni konsultanti, a realizovano je više od deset tematskih radionica kojima je unapređivano poslovanje o upravljanju kvalitetom, inovativnosti, kreativnosti, preduzetništvu mladih i slično.

IMG_0001

Poseban doprinos dala je studentska grupa koju su činile studentkinje Poslovnog fakulteta Valjevo (Katarina Kovačević, Dejana Mališić, Snežana Đokić, Ivana Savić, Marija Savić, Brankica Gvozdenić, Ana Marković, Violeta Vasiljević, Sanja Gojković, Sanja Lukić, Ivana Mitrović i Nataša Mićević), koje su za rezultate ostvarene u trodnevoj radionici ovog projekta dobile najviše ocene u odnosu na sve ostale gradove u kojima je Projekat realizovan.

Poslovni model u praksi prezentovala je Nataša Tomić, izvršna direktorka „Nenateksa“ iz Šapca. Ova porodična firma već preko 25 godina uspešno posluje i razvija sopstvene inovativne procese poslovanja i nastupa na tržištu. U njoj radi preko 35 žena i po standardima društveno odgovornog poslovanja obezbeđeni su im odgovarajući uslovi za rad. Poslovanje porodičnih firmi, kako je rekla, veoma je složeno ali je i veoma stabilno jer je model korporativnog upravljanja zasnovan upravo na dva ključna momenta: poverenju i timskom radu.

IMG_0064