Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje rezultate konkursa za Erazmus+ studentske mobilnosti zarad studiranja i prakse koje će se realizovati u zimskom semestru školske 2022/2023. godine.

Nakon selekcije kandidata, Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta Singidunum odlučuje da studentske mobilnosti zarad studiranja u okviru Erazmus+ programa za zimski semestar 2022/23. akademske godine dodeli sledećim studentima:

Luka Šarčević
Đorđe Obradović
Tamara Stamenković
Nikola Paunović

 

Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta Singidunum dodeljuje studentske mobilnosti zarad prakse i usavršavanja u okviru Erazmus+ programa sledećim studentima:

Teodora Denčić
David Kančar
Marija Bošković
Nađa Varadinac
Nina Marjanović

 
Protiv odluke o odabiru kandidata, kandidat može da podnese žalbu putem elektronske pošte na adresu internationaloffice@singidunum.ac.rs. Kandidat će pisanim putem biti obavešten o odluci i odgovoru na žalbu u roku od 10 dana prijema žalbe.

Više informacija na sledećem linku.