Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje opšti poziv za Erazmus+ studentske mobilnosti zarad studiranja i prakse koje će se realizovati u zimskom semestru školske 2023/2024. godine (od 1. septembra 2023. do 1. februara 2024).

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

U ovom konkursnom roku u okviru projekta KA131 2021 i KA 131 2022 na raspolaganju je:

8 mobilnosti zarad studiranja (predviđeno trajanje mobilnosti: 5 meseci)
6 mobilnost zarad prakse i stručnog usavršavanja (predviđeno trajanje mobilnosti: 3 meseca).

 

Studenti Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu (FZP) pre svega moraju iskazati svoju zainteresovanost za razmenu Departmanu za međunarodnu saradnju našeg fakulteta na idamnjanovic@singidunum.ac.rs slanjem popunjenog Student declaration dokumenta najdalje 10. aprila 2023. do 15h.

 

Tek nakon povratne informacije od strane našeg fakulteta, student mora poslati aplikacioni formular na engleskom jeziku, u slobodnoj formi, koji treba da sadrži sledeće elemente:

·         Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima)

·         Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju, kao i uže stručne oblasti koje ih interesuju)

·         Prosek ocena sa spiskom položenih ispita

·         Dokaz o nepovoljnom socio-ekonomskom statusu ili o invaliditetu studenta – ukoliko student ispunjava ovaj kriterijum, potrebno je da priloži neophodnu dokumentaciju LINK).

Rok za slanje: 15. april 2023. godine

Kako: Prijava (dokumenta sa naznačenim naslovima, u pdf formatu) se šalje istovremeno na sledeće mejl adrese:

·         internationaloffice@singidunum.ac.rs (Erazmus+ koordinatori Univerziteta Singidunum) i

·         idamnjanovic@singidunum.ac.rs (Prodekan za međunarodnu saradnju FZP)

 

Pre procesa prijavljivanja, studenti su u obavezi da pročitaju opšte informacije Javnog poziva i upoznaju se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu, kao i Vodič za studente Univerziteta Singidunum kroz Erazmus studentske mobilnosti.  Detaljnije opšte informacije o Erazmus+ programu razmene možete naći na ovom LINKu.

Spisak fakulteta za koji se kao student FZP u Valjevu možete prijaviti je dostupan na ovom LINKu (dolaze u obzir i svi EU univerziteti koji se nalaze na ovoj strani koje morate birati prema studijskom programu koji pohađate).

Iskustva studenata našeg fakulteta koji su već bili na razmeni možete pogledati na ovom LINKu.

 

Za sve dodatne informacije savetovanje sa Departmanom za međunarodnu saradnju FZP (prodekan i član departmana), u skladu sa našom tradicionalnom praksom, pišite na idamnjanovic@singidunum.ac.rs i/ili nmirkovic@singidunum.ac.rs

 

Za detaljnije informacije o konkursu i Erazmus+ programu razmene, svi zainteresovani studenti mogu de se u sredu, 5. aprila 2023. godine u 12h putem Google Meet platforme uključe na Informativnu sesiju.

————————————————–

Selekcija kandidata vrši se na osnovu Pravilnika o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra.

Rangiranje studenata će se obavljati na osnovu akademskog uspeha, motivacionog pisma i poznavanja engleskog jezika (60 od 100 bodova), kao i intervjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Nakon isteka roka za prijavu, prijavljeni kandidati biće blagovremeno obavešteni o ishodu konkursa putem zvaničnog sajta Unverziteta Singidunum i FZP.

Žalbe na rezultate konkursa i proces selekcije mogu se podneti u roku od tri dana, o čemu odlučuje rukovodstvo Univerziteta Singidunum.

 

Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

VAŽNA NAPOMENA: Konačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi Erazmus+ komisija Univerziteta Singidunum tek nakon prethodne saglasnosti dobijene od strane institucije-primaoca, a u skladu sa rasploživim Erazmus+ sredstvima.

 

Puno uspeha!