Prvi kolokvijum iz predmeta Radno pravo će se održati u pretak 27.11.2015. godine sa početkom u 11 sati.