Prvi kolokvijum iz predmeta Radno pravo će se održati 14.11.2016. u 12 sati.