Prema kalendaru rada subota, 30.3.2019. je radna i odrađuje se utorak.
Nastava se neće održavati redovno u subotu, već će načine nadoknade i termine za svaki pojedinačni predmet profesori objaviti na svojim stranicama predmeta.