Departman za poslovno pravo Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum organizuje radionicu „Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava – uslovi i način podnošenja predstavke“ koja će se održati 27. decembra 2017. godine od 12 časova, Železnička 5, IV sprat.

AGENDA

11.45-12.00 Registracija učesnika

12.00 – 13.15  „Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava – uslovi i način podnošenja predstavke“

(Predavač: Bojan Karaklić, savetnik, Odeljenje za zastupanje RS pred Evropskim sudom za ljudska prava, Državno pravobranilaštvo)

13.15 – 13.30 Diskusija

Radionica je bez kotizacije.

dru-strazbur-reyervisti