U Srednjoj školi „17. septembar“ u Lajkovcu 30. novembra održana je radionica programiranja pametnih uređaja pomoću Arduino platforme. Kurs u trajanju od 4 školska časa pohađali su učenici smerova Elekrotehničar računara i Tehničar mehatronike, a realizovao ga je dr Marko Marković, docent Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija.

Arduino Radionica Lajkovac 6

Arduino je programabilni mikroprocesor uz koji se mogu koristiti i razni senzori (merač temperature, barometar, foto senzor itd.), ekrani, tastature, kao i razne elektronske komponente – otpornici, diode, kondenzatori… Kombinovanjem raznih elemenata, moguće je osmisliti, sklopiti i isprogramirati određeni fizički uređaj – na primer, digitalni termometar i barometar koji prikazuje informacije na ekranu, uređaj koji pomoću foto senzora automatski pali svetlo u kući ili na osnovu podataka sa senzora pokreće elektromotor koji obavlja neku aktivnost. Broj mogućnosti je neograničen, a uz malo kreativnosti moguće je napraviti i uređaje koji mogu biti veoma korisni na svakodnevnom nivou.

Arduino Radionica Lajkovac 3

Učenici su poneli odlična iskustva sa ovog kursa, a zahvaljujući tome što su u školi već stekli dobru osnovu iz oblasti elektrotehnike, bilo je moguće uraditi i neke naprednije tehnike. Za pomoć u realizaciji radionice zahvaljujemo se profesorki Milijani Petrović, koja je zaslužna za održavanje duge i veoma dobre saradnje naših institucija, a koja se do sada ogledala kroz organizovanje brojnih predavanja, kurseva i konferencija.

Arduino Radionica Lajkovac 2

Arduino Radionica Lajkovac 4

Arduino Radionica Lajkovac 5

Arduino Radionica Lajkovac 7

Arduino Radionica Lajkovac