U okviru svojih redovnih aktivnosti Poslovni inkubator Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum, je organizovao jednodnevni seminar 09.10.2015. godine u izuzetnom radnom prostoru CSU Šabac.

1as

Osnovna tema seminara je bila “Aktulenosti: poslovno pravo, finansije, računovodstvo, revizija”. Predavači na seminaru su bili profesori Poslovnog fakulteta Valjevo sa katedri za finansije, računovodstvo, reviziju i poslovno pravo.

2as

Na seminaru su učestvovali zaposleni u računovodstvu u javnom sektoru, predstavnici finansijskih službi privrednih društava, profesori Srednje ekonomsko-trgovinske škole Šabac i studenti Visoko školske jedinice Poslovnog fakulteta u Šapcu.

Po završetku seminara, učesnici su iskazali zahvalnost Poslovnom inkubatoru za realizaciju seminara, sa aktuelnim temama i profesionalnim pristupom predavača koji su tokom izlaganja otvarali diskusije na teme: nove eknomije, kreativnog računovodstva i interne revizije.