Za učenike obrazovnog profila Ekonomski tehničar Srednje ekonomske škole „Valjevo“, 31. marta 2022. godine je na Fakultetu održana radionica programiranja u programskom jeziku Python.

Učenike je pozdravila prof. dr Biljana Tešić, a radionicu je vodio Dejan Vujić, student III godine programa Poslovni softverski sistemi i Student prodekan Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.

DSC_8790

Cilj radionice je bio upoznati učenike sa osnovnim konceptom programiranja u jeziku Python – jednim od trenutno najpopularnijih programskih jezika. Radionica je predstavljala i uvod u prve tehničke predmete na prvoj godini studijskog programa Poslovni softverski sistemi našeg Fakulteta.

DSC_8796

Učenici su imali priliku da nauče osnovne koncepte programiranja i da se kroz Python programski jezik upoznaju sa osnovnim tipovima podataka i strukturama podataka, da definišu i iskoriste varijable i da kroz kontrolu toka postave uslove i ponavljanja za izvršavanje programa. Maturantima je predstavljen i teorijski i praktični koncept, ali i interaktivni – kroz mini aplikaciju “Igra pogađanja”, gde su učenici imali priliku da vide tehnički koncept rada i testiranje aplikacije.

DSC_8802

DSC_8798

DSC_8803

DSC_8848