Prvi kolokvijum iz predmeta Pravna teorija održaće se u petak, 20. novembra, od 16,00 – 16,45 časova, učionica 41.