naslovna

Univerzitet Singidunun – Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u sklopu Departmana za psihologiju organizuje program – Propedevtika za psihoterapeute.

Šta je Propedevtika za psihoterapeute?

Program koji obuhvata osnovna znanja iz psihologije i medicine.

Cilj programa:

Cilj ovog programa jeste da polaznicima pruži dodatna znanja i smernice kako bi bolje razumeli oblast psihoterapije i savetovanja.

Kome je namenjen:

Program je namenjen polaznicima koji nisu studirali studije psihologije ili medicine – specijaliste psihijatrije, a edukuju se za buduće psihoterapeute.

Koliko traje:

Program predviđa 300 sati dodatne edukacije i predmeti imaju različit broj sati u zavisnosti od sadržaja predmeta.

Prilagođenost:

Propedevtika za psihoterapute kao program je prilagođena zahtevima Saveza društva psihoterapeuta Srbije, iznetih u Nacrtu Predloga Zakona o psihoterapijskoj delatonosti.  Kandidati koji su na osnovnim studijama imali neke od predmeta koji su predviđeni programom, priznaju se položeni ispiti i potrebno je da polažu samo razliku predmeta. Kada polaznici odslušaju predmete, polože ispite dobijaju Sertifikat o položenim predmetima koji prilože psihoterapijskoj školi kako bi nastavili dalje psihoterapijsko usavršavanju u radu na sebi i sa klijentima.

Način nastave:

Nastava se odvija hibridno.

Koje predmete polaznik polaže u okviru programa?
Pregled predmeta koji se polažu:

Redni broj Naziv predmeta Broj sati
 1.  Fiziologija psiholoških procesa  15
 2.  Opšta psihopatologija  15
 3.  Osnovi psihofarmakoterapije  15
 4.  Profesionalizam i etika u psihoterapiji  15
 5.  Razvojna psihologija  30
 6.  Psihologija ličnosti  30
 7.  Uvod u psihoterpiju i savetovanje  30
 8.  Klasifikacija mentalnih poremećaja  30
 9.  Psihoterapijske škole i pravci  60
 10.  Specijalna psihopatologija  60

 

Uslovi za upis:

  • Motivaciono pismo
  • Biografiju – CV
  • Overena fotokopija diplome
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Intervju

Za sve informacije i prijavu možete nas kontaktirati mejlom na pf@singidunum.ac.rs ili telefonom na 014/292-610.