Vežbe iz Bankarstva će se održati u utorak, 15.12.2015. u 14h umesto u petak , 18.12.2015. u 11h.